Projectmanagement

Projectmanagement 

 

Tune ICT helpt u bij het begeleiden of uitvoeren van uw projecten. We maken dan een projectplan en hierin worden de volgende punten beschreven:

  • wat het te realiseren doel is
  • waarom de doelen gesteld zijn
  • hoe het doel gerealiseerd wordt
  • wanneer het doel bereikt is
  • wie wat uitvoert
  • wat de kosten zijn

Dit met als doel het project met zekerheid te realiseren binnen de gestelde tijd en met de beschikbare middelen.